Kierownictwo. - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim   
 
Komendant Powiatowy Policji
                          
komisarz Szymon Mroczek
              
      
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji      
 
młodszy inspektor Stanisław Tyburski
 

 

Wydział Kryminalny
 
Naczelnik - podinspektor Piotr Lenart
Zastępca Naczelnika – komisarz Paweł Bielak
 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 
Naczelnik – komisarz Robert Oleszczuk
Zastępca Naczelnika - podkomisarz Grzegorz Aleksak
 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych
 
Jednoosobowe Stanowisko do sraw Kontroli

Zespół Kadr i Szkolenia

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

Zespół Wspomagający

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki
 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 
 
Posterunki Policji:
 
 
Posterunek Policji w Godziszowie
Kierownik: aspirant sztabowy Sławomir Ligaj
 
Posterunek Policji w Modliborzycach
Kierownik:  aspirant Rafał Biżek

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.07.2011
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Faustyna Łazur
do góry