Kierownictwo. - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

    Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim   
 
        Komendant Powiatowy Policji
                          
    mł. insp. Janusz Kaniowski
              
               

 

Wydział Kryminalny
 
 Naczelnik - nadkom. Piotr Lenart
Zastępca Naczelnika – podkom. Paweł Bielak
 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 
Naczelnik – podkom. Robert Oleszczuk
Zastępca Naczelnika - asp. Jarosław Startek
 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny

Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia

Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki
 
Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
 
Posterunki Policji:
 
 
Posterunek Policji w Godziszowie
Kierownik: p.o. asp. szt. Sławomir Ligaj
 
Posterunek Policji w Modliborzycach
Kierownik: asp. sztab. Andrzej Nawrocki

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.07.2011
Data modyfikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
asp. Faustyna Łazur
do góry