Obsługa Osób Posługujących się Językiem Migowym. - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa Osób Posługujących się Językiem Migowym.

Obsługa Osób Posługujących się Językiem Migowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Petentom zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu. Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

     - telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie):  112, (47) 81-55-210;

     - faksem pod nr (47) 81-11-691, podając sposób przekazania informacji zwrotnej;

     - na adres e-mail: dyzurni.kppjanowlubelski@lu.policja.gov.pl.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Informujemy również, iż funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzebę skorzystania z usług tłumacza podczas uprzednio umówionej wizyty oraz, przede wszystkim, kontaktować się z sytuacjach nagłych. Wiadomości SMS odbierane są na monitorze komputera przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje odpowiednie działania i zawiadamia - w zależności od treści zgłoszenia - patrol policji, pogotowie ratunkowe lub straż pożarną. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

     JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer  531 555 444, koniecznie podaj następujące informacje:

     - swoje dane personalne,

     - miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),

     - okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, pożar, zasłabnięcie).

     - SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Metryczka

Data publikacji 18.03.2016
Data modyfikacji 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Osoba udostępniająca informację:
asp. Faustyna Łazur Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Faustyna Łazur
do góry